VÃ¥r Kvalitet ---- Din sikkerhet. Skatec Oppland

 


Jane Øverby - Daglig leder
Jane  Øverby er fra 1.7.2016 en av 2 eiere med 65% eierandel i SkaTec Oppland As

Hun ble ansatt i vårt firma 01.01.2010 og skal fungere i en rekke funksjoner. Hun har ansvaret for at vår butikk til enhver tid er fylt opp med varer, riktig priset og presentabel.

Jane vil også få ansvar for oppfølging av våre faste kontrakter på renhold osv.
Hun tar seg også av alt innen kunde duker, gardiner osv  
Jane er også med på Hovedrengjøring / Vinduspuss

   Milambu Mukanga - Driftsjef.
Milambu har vært utplasert hoss oss fra Nav siden 27.09.2006, og har  fra 01.06.09 gått over til 80% fast stilling innen transport & moppekjøring  Milambu er også mye med på hovedrengjøring & vinduspuss og er meget lærevillig og pålitelig.
Milambu er utrolig nøye og flink ute på oppdrag.
 
Milambu har overtatt all transport av Utleiematter og mopper, og kjører faste ruter på man - ons - fred.
Han utfører også Hovedrengjøring / Vinduspuss / boning / rens av tepper / stoler osv.

Milambu eier fra 01.07.2016,  35 % av SkaTec Oppland AS

 

Sonja Krogsrud - Ass. Avdelingsleder
Sonja Krogsrud  ble ansatt i SkaTec Oppland - fra 01.02.2014 i 
SkaTec Oppland As , men har jobbet i firma siden 02.10.2006.

Hun har arbeidet som vikar en periode, men er nå over på faste renholdsoppdrag, og er også mye med på hovedrengjøring & skadesanering.
Sonja har i dag ca 100 % stilling.

 

Abdulle
Begynte i SkaTec Oppland 08.12.2014. Han arbeider med mattekjøring - vinduspuss, og er med på hovedrengjøring og annet arbeide.

Abdulle jobber som tilkallingsvikar..

 
 
 

 Ann Kristin Kristiansen
Har ca 60 % stilling i vårt firma.
Ann Kristin har arbeidet som renholder i mange år, og skal ha ansvaret
for vår nye kunde Trox Auranor Norge as på Brandbu.


 

Som-O Wakoedpem er fra Thailand, og har bodd her i Norge i 12 år. Hun har en datter på 11 år. Som-O snakker flytende Norsk.

Hun har vært renholder i Lunner Kommune i 3 år.

Som-O begynner som renholder for SkaTec Oppland As - 01.04.2014, og blir i første omgang ansatt i 25% stilling ved Jaren Legesenter ANS. Som-O vil også bli med på andre renholdsoppdrag, som hovedrengjøring osv.


 
www.aktiweb.no